Избор на продукт


Продукт
Приложения
Подобрител за баници
Подобрител за неферментирали замразени изделия.
Мек сладкарски маргарин за дребни сладки, козунаци и баници.
Мек сладкарски маргарин за дребни сладки и баници