100% отдаденост на нашите клиенти

Отдадени сме на разработването, произвеждането и дистрибутирането на висококачествени продукти и услуги. Въвеждането на Програма за управление на качеството е един от ключовите фактори за нашия успех и надеждността на нашите продукти и услуги.

Здраве и безопасност

Quality Ние се ангажираме да разработваме, произвеждаме и дистрибутираме продукти по целия свят, които отговарят и надхвърлят международните правни изисквания за безопасност на храните. Здравословна работна среда, където обучението и насърчаването на безопасността е дълг към нашите служители, подизпълнители, доставчици и клиенти е от първостепенна важност  за нас.

Екология

Ние се ангажираме да достигнем своите стратегически, икономически и оперативни цели, спазвайки всички екологични изисквания и съобразявайки се със заинтересованите страни и местните общности.

Свързани статии