Поверителност и отговорност

Използването на този уеб сайт („сайтът") е предмет на условията, описани по-долу . Използването на сайта предполага познаването и приемането на условията му за ползване.

Поверителност

Личните данни, които ни предоставяте ще бъдат на разположение на отдел Маркетинг към Пуратос България. Вие имате право да възразите срещу използването на тези данни за директни маркетинг кампании. 

Авторско право

Сайтът е обект на авторско право и той и неговите приложения могат да съдържат информация, която е поверителна и/или защитени с права за интелектуална собственост. Всяко използване на информацията, съдържаща се тук (включително пълно или частично възпроизвеждане, комуникация или разпространение под всякаква форма) е забранено. Благодаря ви за съдействието.

Eлектронно предоставяне на информация за подбор на кадри

Личните данни, които предоставяте на наше разположение ще бъдат използвани за дейности по набиране на персонал. Нашият отдел „Човешки ресурси” отговаря за използването на тези данни. С предоставянето на тези данни вие се съгласявате с тяхното използване за оценка на Вашата кандидатура. Имате право да разгледате тези данни, да ги промените и да възразите, ако не искате Вашите данни да се използват за директен маркетинг. Личните ви данни вероятно ще бъдат предоставени на Пуратос Груп и неговите дъщерни дружества. Не сте длъжни да изпращате личните си данни. Ако не желаете да изпратите тези данни, обаче, това ще затрудни обработката на Вашата кандидатура. 

Отговорност

Ние не носим отговорност за вреди и загуби, възникнали или произтичащи от пряко или косвено използване на сайта или на информация, предоставена чрез сайта. Ние не носим отговорност за загуби, произтичащи от потенциални прекъсвания на сайта, причинени от технически грешки,  или за консултации и използването на други уебсайтове (напр. чрез връзки), посочени на или чрез сайта. Ние не носим отговорност за електронни съобщения чрез сайта, например електронна поща, прихващане или манипулация от трети лица на тези съобщения.
Всяко използване на наличната информация на или чрез сайта е изцяло на Ваш собствен риск. Следователно, вие сте отговорни за всяко от Вашите решения, взети на базата на информация, предоставена на или чрез сайта.

Можете да предприемете всички предпазни мерки, за да предпазите Вашето оборудване от вируси, бъгове , Троянски коне и т.н. Ние не гарантираме съвместимост на Вашето оборудване с файловете, които са част от или представени на сайта или пък достъпността на тези документи.