Иновационни центрове

innovation centres Пуратос има глобална мрежа от иновационни центрове, където сте винаги добре дошли за обучение, но също така, ако искате да разгледате специфични аспекти на нашите продукти, производства и приложения. В тези центрове за нововъведения ще ви помогнем да развиете своите идеи и да ги приложите в практиката. Нашите иновационни центрове играят съществена роля за нашите изследователски усилия, които често са базирани на идеи, получени от контактите ни с вас.

Пуратос България

PuratosBG Създаден в услуга на вас, Иновационният център на Пуратос България се намира в гр.Перник, квартал Мошино на 24 км от София. Разполагаме с център, който е напълно оборудван, за да можем да произведем нашите хлебарски, сладкарски и шоколадови изделия и конферентна зала за около 25 души.

Нововъведенията са важна част от живота на Пуратос и нашият екип от експерти работи по разработването на нови продукти и клиентски проекти, демонстрации и обучения.

За да се свържете с нас, моля обадете се на тел/факс: +359 76 67 00 71 или ни пишете на: info@puratos.bg.