Sensobus

inside_Sensobus Sensobus-а на Пуратос е уникална концепция, която ни помага да разберем предпочитанията на клиентите. Тя е напълно оборудвана сензорна лаборатория на колела, която може да посети дадено населено място/страна и може да се използва за идентифициране вкусовите предпочитания на потребителите на място.
Sensobus outside Тази информация се анализира от нашите изследователи, които използват изводите, за да ви предложат най-подходящия продукт или решение, който вашите клиенти търсят.
Sensobus inside Sensobus е бърз и удобен начин да достигаме до сърцевината на вашия бизнес и предпочитанията на вашите клиенти. Нещо повече, изследването се провежда там, където те правят ежедневните си покупки за храна.

Свързани уебсайтове