Център за хранене

nutricenter В допълнение към удоволствието като вкус и текстура, храненето придобива първостепенно значение както за Пуратос, така и за нашите клиенти по цял свят.
Нашият Център за хранене е фокусиран в три направления:
  • Нововъведения: да помогнем на нашите клиенти да използват храненето като движеща сила за нововъведения - чрез проучване и разработване на иновативни концепции за храни с хранителни предимства.  Нашите концепции са винаги потвърдени по отношение на изпълнението (в нашите производствени сладкарски и хлебарски центрове) и по отношение на вкуса (чрез сетивен анализ и изследвания със Sensobus)
  • Комуникация: да предоставим ценна информация относно храненето, съчетавайки най-новата научна и правна информация с проучванията на пазара, за да определим последните тенденции на пазара. 
  • Обучение и изследвания: това е основната дейност на Центърът за хранене, където се съсредоточаваме върху създаването на вътрешно взаимодействие с други експерти (протеини, мазнини, аромати), за изследване на областите за развитие.

Основни направления - нововъведения, комуникация, обучение и изследвания