Регулаторни документи

Все повече храни, продавани в Европейския съюз се продават с етикети, които ги представят като "нискомаслени" или "здравословни". Този вид категоризиране е обект на строг контрол от закона. В Пуратос, ние се придържаме най-стриктно към изискванията на регулативните документи и представяме на нашите клиенти обективни характеристики на нашите продукти.

Регулаторни документи за честно и вярно етикетиране на хранителните продукти

Хранителните и здравни дефиниции, които се появяват върху етикетите или при рекламиране на храните в рамките на Европейския съюз се регулират от Директива №1924/2009 г. и се наблюдават от Европейската агенция за безопасност на храните (EFSA). Това гарантира, че описание като "високо съдържание на фибри" или "намалява холестерола" са обективни, не подвеждат потребителя и могат да бъдат потвърдени чрез лабораторен анализ.

Задължителна информация, която трябва да бъде включена във всички етикети е наименованието на продукта, списък със съставките, съставки, причиняващи алергии, срок на годност, нетно количество на храната, специалните условия за съхранение и/или условия на употреба, данните за производителя и страна на произход или място на произход. Информацията трябва да бъде ясна, лесно четивна и да не подвижда потребителя.

 
Това се прави, за да се гарантира, че подобни изявления като "високо съдържание на фибри" или "намалява холестерола" са честни, не подвеждат потребителя и могат да бъдат подкрепени с научни доказателства.

Юридическа консултация и поддръжка

Ако имате желание да обявите вашият хляб, сладкарски продукт или шоколадово изделие като нещо здравословно, нашата продуктова серия "Здравословно и вкусно" е решение , което ще ви помогне да направите това.

Според европейските правила съществуват 2 типа твърдения: твърдение за хранителен състав и за здравословен ефект.Твърдение за хранителен състав

Твърдение за хранителния състав - това е всяко обявление, извън декларациите за хранително съдържание, което декларира, внушава или подсказва индиректно, че храната е с високо или ниско съдържание на калории, или други съставки - като например "източник на фибри", "нискомаслени" или "богати на витамин С".


На 29-ти септември 2011 ЕС прие нов регламент за предоставянето на информация за храните, с който се определят допълнителни изисквания за етикетиране с цел да се помогне на потребителите да правят по-здравословен и по-информиран избор. Задължително изискване е обявяването на енергийната стойност на хранителните съставки, както и на витамините и минералите (ако е необходимо), изразено като количество на 100 гр или 100 мл.

Твърдение за здравословен ефект

Обява върху етикета, върху щанда или в рекламни материали, която декларира внушава или предполага здравословен ефект при консумацията на храната. 

Информацията за хранителното съдържание или здравословния ефект се поднася в един от двата задължителни формата, според характера на твърдението. 
  
За повече информация, моля посетете  http://www.efsa.europa.eu или се обърнете към  Nutricenter@puratos.com