Подобрители за хляб

Повече от 60 години, Пуратос създава подобрения в производството на хляб. Нашите подобрители за хляб предлагат уникалните предимства на вертикалната интеграция чрез производство на ензими и натурални закваски.

Независимо дали сте в свежите, пакетираните или в сектора на замразените хлебни изделия, нашите подобрители ще ви помогнат да преодолеете предизвикателствата в производството и ще ви осигурят продукти с топ качество. Нашата гама е обширна от мултифункционални подобрители до такива разработени спрямо конкретните нужди, така че да намерите решението, което отговаря на вашите изисквания.

 

Какви са предимствата от използването на подобрители за хляб?

Подобрителите за хляб осигуряват спокойствие. Те ви помагат да контролирате всички несигурности по време на процеса на хлебопроизводство, такива като колебания в температурата, влажността, брашното и работната ръка. По този начин, те ви дават възможност да осигурите постоянни високи резултати с всяка партида хляб, която произведете.

Подобрители за хляб

Продукти