Потребителски прозрения

Сенсобус

Сенсобусът е уникална и напълно оборудвана лаборатория за сензорен анализ на колела, която може да пътува до мястото, където потребителите купуват храната си и да посреща до 250 души на ден.

Открийте

Сетивен анализ

Сетивният анализ дава възможност да се преведат желанията на консуматорите, възприятията и предпочитанията в рецепти и специфични методи на работа.

Открийте

Taste Tomorrow

Открийте задълбочени прозрения в глобалните и местни потребителски поведения и тенденции, свързани с хлебарството, пекарството, сладкарството и шоколада.

Открийте