Taste Tomorrow ви предлага задълбочени прозрения в глобалните и местните потребителски тенденции. Интервюирахме 11 000 потребители в 25 държави относно техния избор, нагласи и възприятия, свързани с пекарската индустрия. Проучването Taste Tommorrow  потвърждава, че потребителите искат да си кажат думата за продуктите, които получават. Научете тук новите правила на потребителите.


Последни истории

Infographics

Discover the key conclusions of our Taste Tomorrow research, summarized in one infographic.

Download infographic

Taste Tomorrow website

Visit tastetomorrow.com to discover more insights and articles about global and local consumer trends.

Visit website