Политика на поверителност

Версия 1.1, валидна от 9ти Май 2018.

1. За какво се отнася тази политика?

Тази политика се прилага към личните данни, които обработваме за вас като физическо лице. Тази политика не се прилага, ако обработваме анонимни или бизнес данни. 

2. Кой обработва вашите лични данни?

Ние сме [ВЪВЕДЕТЕ ИМЕ НА КОМПАНИЯТА] със седалище на [ВЪВЕДЕТЕ АДРЕС] и сме регистрирани в регистъра на юридическите лица под номер [ВЪВЕДЕТЕ НОМЕР НА КОМПАНИЯТА], телефонен номер [ВЪВЕДЕТЕ ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР], електронна поща [ВЪВЕДЕТЕ Е-МЕЙЛ].

Ние сме „контрольор“ за обработка на вашите лични данни.

3. Какво очакваме от вас?

Очакваме  да ни съобщите лични данни само за себе си. Ако и вие ни съобщавате лични данни за други хора, тогава трябва да сте сигурни, че имате право на това.

Очакваме също така, че личните данни, които ни съобщавате, са правилни и че, ако се променят конкретни данни, незабавно трябва да ни информирате за тази промяна.

4. Защо обработваме вашите лични данни?

Целите, поради които обработваме вашите лични данни, зависят от начина, по който влизате в контакт с нас.

Вие разглеждате нашия уебсайт

 • Ние обработваме информация за използването на нашия уебсайт, за да запомним вашите избори, да управляваме и подобряваме нашия уебсайт. Препращаме към нашата политика за бисквитки за повече информация за това.

Вие се свързвате се с нас (напр. като попълните формуляр на нашия уебсайт или като ни изпратите имейл)

 • Ние обработваме вашите лични данни, за да отговорим на и да обработим вашата заявка (например заявка за информация, абонамент за нашия бюлетин, оплакване). Тази обработка се основава на вашето съгласие.

Вие създавате личен акаунт на нашия уебсайт или купувате продукти/услуги на Пуратос 

 • Ние обработваме вашите лични данни за управление на клиенти въз основа на изпълнението на договора, по който сте страна. Без вашите лични данни не можем да изпълним този договор.
 • Можем също така да обработваме вашите лични данни за директен маркетинг на нашите продукти/услуги въз основа на законните ни интереси. Ние вярваме, че е важно да Ви информираме като наш клиент за нашите продукти/услуги. Тази обработка може да включва съставяне на профил. Това профилиране няма ефект върху вас, освен дотолкова, доколкото тази обработка може да доведе до подобряване на клиентския опит и персонализирани оферти, което е предимство за вас. Предоставянето на вашите лични данни за тази цел не е изискване и можете да възразите срещу тази обработка (вижте член 8 по-долу).

Във всеки случай

 • Можем да обработваме вашите лични данни за управление на спазването и споровете (напр. предотвратяване на незаконни дейности, предотвратяване на злоупотреба с ресурсите на групата Пуратос, защита на правни искове).
 • Можем да анонимизираме вашите лични данни и да обработваме обобщени данни за изследвания и разработки въз основа на законните ни интереси (напр. статистика за продажбите, анализ на пазара, разработване на продукти/услуги). В рамките на групата Пуратос вярваме, че научните изследвания и разработки могат да доведат до подобряване на потребителския опит, подобряване на продуктите и иновации, което ще помогне на засегнатите от нашите продукти / услуги (като клиенти, дистрибутори, доставчици и крайни потребители). Предоставянето на вашите лични данни за тази цел не е изискване и можете да възразите срещу тази обработка (вижте член 8 по-долу). Научноизследователската и развойна дейност може да включва съставяне на профил. Всички елементи за идентифициране, като вашето име, адрес и т.н., се елиминират. Това профилиране няма ефект върху вас, освен дотолкова, доколкото тази обработка може да доведе до подобряване на клиентския опит, подобряване на продукта и иновации, което е предимство за вас.
 • Пуратос България АД може също така да обработва вашите лични данни като администратор на групово ниво за глобално управление и глобални проучвания въз основа на законните си интереси, тези на другите групи и техните заинтересовани страни. Вярваме, че това е необходимо за ефективността, последователността и непрекъснатостта на операциите на групата Puratos и за подобряване на клиентския опит, подобряване на продуктите и иновации, които ще помогнат на засегнатите от нашите продукти/услуги и в крайна сметка ще допринесат за запазването и насърчаването на икономически, търговски, социални и финансови интереси на групата Puratos. Предоставянето на вашите лични данни за тази цел не е изискване и можете да възразите срещу тази обработка (вижте член 8 по-долу).
 • Ние можем да обработваме вашите лични данни за директен маркетинг на нашите продукти/услуги и на продуктите/услугите на други компании от групата Puratos, въз основа на вашето съгласие, доколкото вие давате такова съгласие.

5. С кого споделяме вашите лични данни?

Можем да трансферираме вашите лични данни на компании, които са част от групата Puratos, на компании, които обработват лични данни от наше име (известни като „обработващи“), на научни институции в контекста на научните изследвания, на трети страни когато има законово задължение за това, към нашите търговски партньори и до полицията или съдебните органи по тяхно искане, ако имат разрешение да изискват личните данни.

6. Трансферират ли се ваши данни извън Европейския Съюз?

Можем да прехвърляме вашите лични данни в страни извън Европейския съюз, включително САЩ. Всяко прехвърляне ще се основава на подходящи предпазни мерки (решение за адекватност и / или стандартни клаузи за защита на данните на Европейската комисия). Ако искате да знаете как да получите копие на съответните предпазни мерки, можете да се свържете с нас на посочения по-горе адрес (член 2) или чрез [ВЪВЕДЕТЕ Е-МЕЙЛ].

7. Колко време се съхраняват личните ви данни?

Вашите лични данни се съхраняват толкова дълго, колкото сте в контакт с нас (напр. търсите информация, закупувате нашите продукти / услуги, абонирате за нашия бюлетин) и до максимум 10 години след края на тази връзка.

8. Какви са вашите права?

Можете да се свържете с нас, за да бъдат упражнени следните права, в съответствие с условията, заложени в приложимото законодателство: 

 • Оттегляне на вашето съгласие за обработка на лични данни, доколкото обработването на личните ви данни първоначално се основава на вашето съгласие.
 • Търсене на достъп до или всяко поправяне, изтриване или ограничаване на вашите лични данни.
 • Възражение срещу всяка обработка за директен маркетинг и/или каквато и да е обработка, основаваща се на законните интереси като основа за обработка (като изследвания, разработка и подобряване на нашите продукти/услуги).
 • Търсене преносимостта на вашите лични данни, които сте ни съобщили.

Можете да упражните някои от тези права чрез настройките в личния си профил при нас (ако имате такъв личен профил).

Можете да упражните всички тези права, като се свържете с нас на посочения по-горе адрес (член 2) или на [ВЪВЕДЕТЕ Е-МЕЙЛ].

Също така имате право да подадете жалба до орган за защита на данните.