Cacao-Trace с водеща роля за истински устойчиво бъдеще на какаовата верига

Програмата Cacao-Trace прави значителни крачки към устойчиво бъдеще за какаовата верига. Оставаме непоколебими в ангажимента си към веригата за производство на какао и към всички участници в нея, като поддържаме първоначалните си планове за постигане на наистина устойчиво бъдеще. С гордост и неуморна работа преследваме нашата цел това да се случи до 2025 г. и в тази връзка имаме удоволствието да споделим Годишния отчет за 2022 г. - доклад, който подчертава някои от най-значимите резултати, които постигнахме с нашите клиенти, и дава представа как можете да се присъедините към движението.

От овластяване на производителите на какао до намаляване на въздействието върху околната среда, Cacao-Trace е водеща програма в създаването на устойчива какаова верига. Годишният отчет за 2022 г. показва постиженията на програмата в области като доходите на фермерите, биоразнообразието и намаляването на въглеродния отпечатък. През 2022 г. надхвърлихме целта си, като събрахме 2 милиона евро шоколадов бонус, който беше изплатен на 100% на фермерите.

ПО-ДОБРИ ПРИХОДИ ЗА НАШИТЕ ФЕРМЕРИ

Премията за качество, изплащана директно на фермерите в допълнение към изкупната цената на какаото, променя изцяло живота на семействата на 15 273 фермери, които са част от програмата Cacao-Trace.

ПО-ДОБРО ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ЗА ОБЩНОСТИТЕ

Успяхме да осигурим по-добро образование, като изградихме 3 класни стаи в Davidkro и раздадохме 4500 учебни комплекта на децата. Тази инициатива е част от нашата по-широка стратегия за борба срещу детския труд, която се състои от пет взаимосвързани стълба, които можете да откриете в Годишния отчет. Осигурихме по-добри условия за здравеопазване в общностите, като построихме родилно отделение в Nero-Brousse и 12 нови резервоара за чиста вода. 

Внедрихме също така оборудване, процеси и обучение, за да подпомогнем фермерите в производството на устойчив шоколад със страхотен вкус, както и да развием агролесовъдството, което стимулира биоразнообразието, повишава устойчивостта на климатични промени и носи нови източници на доходи за общностите. 

Тези инициативи са само няколко примера за това как се ангажираме да подобрим живота на фермерите на Cacao-Trace. Присъединете се към нас в изграждането на устойчиво бъдеще за какаова верига. Открийте Годишния отчет за 2022 г. и започнете ефективни действия към по-устойчива шоколадова индустрия.

Свържете се! Повече информация за нашата програма Cacao-Trace или нашия годишен отчет?

Свържете се с нас