Индустриален Център Хлебарство

Подкрепа на индустриално ниво

Индустриалните и полу-индустриалните заводи по света се сблъскват с предизвикателства, които са много по-различни от онези, с които стоят пред занаятчиите, главно заради разликите в мащаба и скоростта на производство. За да помогнем на нашите индустриални клиенти да се справят и преодолеят тези предизвикателства, ние сме оборудвали 11 Международни Центъра за професионални компетенции в хлебарството (IBCC) по света.

Пилотен проект

IBCC предоставя на клиентите от целия свят условията и оборудването за разработването на специфични решения за хлебарството и дава възможност да се тестват нови продукти преди пускането им в производство. Затова IBCC центровете са изградени с изцяло оборудвани тестови пекарни, които са специално проектирани за увеличаване на технологичните иновации и за подобряване ефективността на производствения процес.

Адаптирани решения

В IBCC центровете, нашите местни екипи от изследователи и технически консултанти следят настоящите тенденции, свързани с продукти, взаимодействия, процеси и технологии. Като резултат, нашите клиенти получават цялостен пакет от адаптирани решения, който съдържа доставката на суровини, разработването на крайни изделия и рецепти, които са подходящи за тяхното оборудване и начин на производство, както и внедряване на нови производства и оценка на продуктите.

IBCC центровете също така предлагат обучения на специфични индустриални приложения и технологии, така че клиентите винаги да бъдат на гребена на вълната в хлебарството и иновациите.

За да научите повече, моля свържете се с представител на Пуратос.