Нашите ангажименти

Следващото поколение

Това, което правим днес полага основите за следващото поколание. Пуратос се ангажира да действа като отговорна компания в областите, които касаят планетата ни, обществото, продуктовото наследство, доставките и служителите на компанията.

Открийте