Нашият ангажимент

Balance-Nutrition В наши дни, храненето е един от ключовите предизвикателства за хранителната индустрия в глобален мащаб. Все повече потребители търсят здравословни алтернативи с по-висока хранителна стойност, без да са готови за компромис с удоволствието или удобството. Тази глобална тенденция не представлява просто предизвикателство, а също така предлага изобилие от възможности, тъй като храненето е една от основните движещи сили при нововъведенията в хранителната индустрия днес.

Научноизследователска дейност

corp pic team spirit Пуратос има дълго и богато наследство в областта на научните изследвания, развойната дейност и иновациите. Значителни ресурси са били насочени към дългосрочни изследвания, както собствени, така и в сътрудничество с университети. През последните години на храненето се отделя все по-голямо внимание в нашата научноизследователска и развойна дейност (R&D).

Екипът ни от специалисти по храненето се е специализирал в откриването на формули и рецепти и научноизследователска дейност, свързана с продуктите, при която техническите ни кадри помагат на клиентите в създаването на рецепти с оптимизирана хранителна стойност. 

Нашите познания се увеличават с клинични проучвания и сътрудничество с научноизследователски организации и това ни позволява да подобрим нашите продукти без това да повлияе на вкуса, структурата или качеството им.
Усъвършенстването на храненето е непрекъснат процес, който никога не престава.

Нашето обещание: Хранителна харта

В нашата хранителна харта ние обещаваме да дадем положителен принос за здравето и благосъстоянието на потребителите. 

Това е нашето изявление как смятаме да се приложи това на практика чрез:

  • обръщане на внимание на хранителните предимства на съставките, които използваме в нашите продукти
  • развитие на нашата продуктова серия "Здравословно и вкусно"
  • извършване на хранителни изследвания за преформулиране на състава на продуктите - това ни дава по-добро разбиране на потребителските нужди.
  • споделяне на нашите знания и стимулиране на нашите клиенти чрез съвети, рецепти и обучение.

Свързани документи