Подкрепяме

В Пуратос вярваме, че допринасяме за страните, в които работим. Било то като споделяме нашите знания и умения с по-необлагодетелстваните или инвестираме в устойчиви програми, които опазват биологичното разнообразие и подобряват условията на живот на местното население.

Това е нашия начин да допринесем за общността и да помогнем на следващото поколение.

Пекарски Училища

Една от целите ни е да помогнем на младите хора от непривилигерованите общности да си намерят работа, която да подобри качеството им на живот. В Индия и Бразилия постигнахме това като отворихме нашите първи пекарски училища.