Нашият стил на работа

НАШИЯТ СТИЛ НА РАБОТА

Ние създаваме иновативни решения за здравoсловна храна на хората по целия свят.

Тук в Пуратос вярваме, че храната има изключителна роля в живота ни: силата да храни, подхранва, да създава уют и да събира семейства заедно. Тя може да обединява хора от всякакъв произход, да усмихва лицата ни, докато изживяваме празничните моменти от живота – големи и малки. Има дори уникалната сила да лекува!

Ние не приемаме тази голяма отговорност лекомислено и затова сме се ангажирали активно с цялостен оперативен модел, който е устойчив, уважителен и балансиран. За тази цел ние изпълняваме планове за постигане на неутралност на CO2, отговорно използване на водата и намаляване на отпадъците. Нашите суровини са с устойчив произход и ние се стремим да осигурим стабилни приходи за фермерите. Работим в хармония с общностите, от които сме част и инвестираме в предоставянето на променящи живота възможности за образование в нашите училища за хлебарство. Ние сме ангажирани с нашите служители и създаваме работна среда, която приветства разнообразието и насърчава личностното развитие.

Иновациите в храните са енергия за добро. Ето защо ние непрекъснато се стремим да увеличим нашето положително въздействие със създаването на иновативни хранителни решения, които подобряват здравето и благополучието и непрекъснато движат бизнеса, клиентите, хората и планетата напред.

Нашата мисия

В Пуратос помагаме на клиентите да бъдат успешни в бизнеса си, като превръщаме технологиите и опита на култури от целия свят в нови възможности. Заедно подобряваме живота на хората и защитаваме планетата.

OUR VISION

Визия

Визия

Нашата визия определя бъдещето ни, като надгражда настоящето ни. Тя свързва нашата стратегия с нашата цел, за да могат нашите екипи да я постигнат по най-добрия начин. Визията ни позволява да имаме големи мечти, да се справяме и преодоляваме препятствия и да си поставяме нови цели.

Смелост

Смелост

Куражът означава да действате с увереност и оптимизъм, когато сме изправени пред трудности. Той ни тласка да изследваме нови решения, да правим иновации и да се подобряваме непрекъснато. Куражът ни позволява да поемаме оправдани рискове в преследването на нашата визия.

Страст

Страст

Страстта е това, което ни вдъхновява. Страст към хляба, сладкишите и шоколада, страстта към нашите служители, нашата култура, нашите клиенти, нашите общности, планетата и нашите постижения. Страстта ни дава по-добро чувство за цел; тя ни позволява да мислим дългосрочно, като същевременно постигаме краткосрочни резултати. Страстта ни тласка да постигнем това, което първоначално изглеждаше невъзможно, за да зарадваме нашите клиенти.

Екипност

Екипност

Сътрудничеството е начинът, по който избираме да спечелим. Хубави неща се случват, когато нашите екипи работят в тясно сътрудничество, съчетавайки своя различен произход, опит и сила.

Почтеност

Почтеност

Почтеността е нашият морален компас. Водени от морални и етични принципи, ние се отнасяме с уважение към хората, като нашите ценности винаги определят нашите действия. Имаме нулева толерантност към неетично поведение.

Качество

Качество

Качеството е стандартът, по който измерваме всички действия. Нашата амбиция е да го постигаме и винаги да се стремим да се учим и подобряваме. Качеството е отговорност на всеки, тъй като ние държим на най-високите стандарти и непрекъснато подобряваме начините си на работа.

НАШИЯТ КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ

Нашият кодекс за поведение ни напътства да действаме почтено, изграждайки доверие по пътя, както към колегите, нашите клиенти, нашите доставчици и всяка друга заинтересована страна, която срещаме. Доверието е в основата на  „Магията на Пуратос“, а тя е вградена в нашата цел, мисия и манифест, в нашите ценности и принципи на работа.

„Кодексът за поведение“ на Puratos има за основна цел да гарантира, че всички лица, действащи от името на Puratos, извършват работата си по етичен начин и в съответствие с международните и местните закони, както и със стандартите, заложени от Puratos в процедури, политики, групови правила и насоки.

Speak up @ Puratos

Puratos се ангажира да извършва бизнес честно, почтено и като зачита приложимите закони, фирмените ценности и работните принципи. Въпреки този ангажимент един ден може да наблюдавате поведение, което не е в съответствие с приложимото законодателство, нашия Кодекс за поведение или фирмените ни политики. Puratos наистина цени помощта на служители и трети страни, които изразяват своите опасения. По този начин вие давате на Puratos възможност да се справи с проблема.

Разбира се, можете да адресирате тези опасения до вашия мениджър, мениджър Човешки ресурси или вашето лице за контакт в Puratos. Като алтернатива можете също да се свържете с нас на имейл codeofconduct@puratos.com, нашия онлайн портал Speak Up или нашата гореща линия Speak Up, доколкото е налична във вашата страна.

Нашата компания

Научете повече за Пуратос - глобална, ориентирана към клиентите организация и сплотена фамилна компания.

Открийте

Услуги

Разработване на нови продуктови концепции, обмяна на опит с експерти по взаимодействието на различните съставки, здравословно хранене и съчетани на храни, както и технически семинари

Открийте