Как в Пуратос се предпазваме от Корона-вируса?

Корона-вирусът (COVID-19) въздейства върху всички нас в глобален мащаб. За да защитим здравето и благополучието на нашите служители, клиенти, потребители и техните семейства, ние ще направим всичко възможно, за да помогнем за овладяването му.

По време на тази криза правителствата по света разглеждат както медицинската, така и хранителната индустрия като стратегически сектори. Пуратос и  клиентите на фирмата доставят съставки и продукти, които са храна за милиони хора по цял свят. Следователно ние сме социално отговорни за продължаването на нашите дейности.

В Пуратос специализирани координационни екипи, както на местно, така и на глобално равнище, следят информацията и указанията, предоставени от официалните органи. Нашите процедури са адаптирани съответно в целия свят.

Общи предпазни мерки в Пуратос

Нашият основен приоритет е да помогнем да се предотврати разпространението на вируса.

Инструкции на Световната здравна организация относно основните хигиенни предпазни мерки са достъпни за всички и включват:

 • Мийте ръцете си често със сапун и ги дезинфекцирайте
 • Поддържайте разстояние между хората поне 1 метър (3 фута)
 • Избягвайте да докосвате очите, носа и устата
 • Покрийте устата и носа със свити лакти или тъкани, когато кашляте или кихате. След това изхвърлете използваната кърпичка незабавно в затворен кош.
 • Избягвайте да се ръкувате
 • Останете вкъщи и се обадете на лекар, ако имате някакви симптоми на грип 

Визуалните напомняния за тези насоки се споделят редовно и се показват в няколко области в компанията чрез плакати и на телевизионни екрани.

В ключови области се предлагат дезинфициращи и алкохолни гелове.

Увеличихме честотата на почистване на офиси, бюра и заседателни зали (включително подове, повърхности, дръжки за врати, парапети за ръце,…).

Защита на служителите на Пуратос

Пуратос прилага интелигентна работна политика. Всички служители, които могат да изпълняват по подходящ начин работата си от вкъщи,  работят у дома.

За да защитим нашите служители, които трябва да работят на място, имаме общи предпазни мерки (вж. По-горе), но са приложени и допълнителни защитни мерки:

 • Молят се служителите да избягват споделянето на материали (като например химикалки).
 • Общото оборудване в нашите производствени мощности (мотокари, електрически палетни колички, ...) се дезинфекцира с алкохол след всяка употреба.
 • Служителите в нашите производствени обекти използват ръкавици и ги сменят поне след всяка смяна.
 • Количеството хора, които са едновременно в съблекалните, е сведено до минимум, за да се спази ръководството за разстояние от 1 метър.
 • Движението през производствените отдели е ограничено.

Защита на клиентите и бизнес партньорите на Пуратос

Срещите се заменят възможно най-много с обаждания или видеоконференции. Ако трябва да се проведе среща, тогава трябва да се спазва разстояние от 1 метър (3 фута) между хората.

Посещенията в нашите съоръжения са ограничени до строг минимум и ние имаме строги мерки за здравен скрининг.

 • Проверяваме температурата на всички служители и посетители, които искат да влязат в някое от нашите съоръжения (офиси или производствени обекти). На всеки с ≥37,3 ° C или грипоподобни симптоми ще бъде отказан достъп до нашите помещения.
 • Гостите са помолени да спазват необходимите ни хигиенни мерки като почистване и дезинфекция на ръцете.
 • Посетителите трябва да подпишат отказ от отговорност, когато заявяват, че не боледуват, нито имат симптоми на грип.
 • Шофьорите на камиони не трябва да напускат превозните си средства. Персоналът на Пуратос ще вземе / донесе документи от / до тях с маска и ръкавици.
 • Веднъж попаднали в нашите помещения, движението е ограничено.

Има ограничения за пътуване. Всички международни пътувания на нашите служители се отлагат, за да помогнат за овладяване на вируса.

Ние също отложихме или отменихме всички наши вътрешни и външни събития.

Предлагането на храна е от първостепенно значение

Наясно сме, че непредсказуемостта на ситуацията COVID-19 може да ви създаде разбираеми притеснения. Като ваш надежден партньор бихме искали да ви уверим, че предприемаме всички възможни действия, за да ви подкрепим и минимизирате въздействието върху ежедневния ви бизнес. Също така ще ви информираме за всяко голямо развитие, ако ситуацията го наложи.

 • Понастоящем ситуацията COVID-19 не засяга производството ни, което протича по план.
 • Поддържаме постоянен контакт с нашите доставчици по целия свят, за да идентифицираме активно потенциалния недостиг на суровини. Съществуват планове за действие в извънредни ситуации, за да се гарантира снабдяването.

Тъй като излизаме от този период, ние ще продължим да работим, използвайки научените уроци на една постоянно променяща се глобална среда. Нека всички заедно да се радваме за по-светло бъдеще и да намерим надежда в Китай, където виждаме, че вирусът почти е преборен.

Погрижете се за себе си и за хората около вас.