Да се борим заедно с вируса

Знаем, че може да имате притеснения относно Kорона-вируса, подобно на нас.

В Пуратос здравето и безопасността както на нашите клиенти, така и на нашите служители са от изключително значение. Затова споделяме с вас място за информация за това, което правим - да гарантираме доброто ни колективно здраве, непрекъснатостта на бизнеса, както и да споделяме съвети как да се справим заедно със създалата се ситуация.

Информацията, съдържаща се в тези статии, отразява най-доброто от нашите знания и ще бъде актуализирана своевременно при промяна.

Полезни статии, свързани с Covid-19

Етапи на клиентското поведение по време на COVID-19: ефекти върху бизнеса с хранителни стоки

Етапи на клиентското поведение по време на COVID-19: ефекти върху бизнеса с хранителни стоки

Етапи на клиентското поведение по време на COVID-19: ефекти върху бизнеса с хранителни стоки

Навиците за здравето и храненето по време на ограниченията, породени от  COVID-19

Навиците за здравето и храненето по време на ограниченията, породени от COVID-19

Навиците за здравето и храненето по време на ограниченията, породени от COVID-19

Как в Пуратос се предпазваме от Корона-вируса?

Как в Пуратос се предпазваме от Корона-вируса?

Коронавирусът (COVID-19) въздейства върху всички нас в глобален мащаб. За да защитим здравето и благополучието на нашите служители, клиенти, потребители и техните семейства, ние ще направим всичко възможно, за да помогнем за овладяването му.