Благодарение на мултидисциплинарен екип, Пуратос предлага много услуги да помага на хлебари, сладкари и шоколатиери да развиват нови продукти или да преформулират съществуващи решения, за да отговарят на нови тенденции и да посрещат увеличаващите се клиентски очаквания!

Подкрепа за здравословно хранене

Подкрепа за здравословно хранене

Многофункционален екип да помага да разработвате по-здравословни продукти. Свържете се с нас да обсъждаме теми като рецепти, комуникация и законодателство.

Услуги по сетивен анализ

Услуги по сетивен анализ

Ние ви помагаме да разберете и опишете как потребителите възприемат вашите продукти. Ние можем да споделим нашите методи и да обучаваме ...

Taste Tomorrow

Taste Tomorrow

Многообхватно потребителско проучване, което предлага задълбочени прозрения в поведението на потребителите, отношението, изборите и тенденциите, за да могат нашите клиенти да увеличат техния бизнес.

Фокус върху

Здравословно хранене

Ние искаме да бъдем проактивни в предлагането на полезни храни на пазара. Затова интегрираме здравословните храни във всичко, което правим.

Открийте

Нашите

Продукти

Открийте гамата ни продукти, които ще помогнат за подобряването на хранителните стойности на вашите крайни изделия.

Открийте