Уникална колекция от естествени ферменти с палитра от вкусове

През 2013 г. съзададохме «Библиотеката за закваски на Пуратос» в Центъра за Закваски в Сейнт-Вит, Белгия. Там е събрана колекция автентични закваски (с различни аромати) от целия свят. Тази наша инициативата ни осигури достъп до богато наследство на пекарите и потребителите по света.

Целта ни е да съхраним биоразнообразието на видовете квас и ноу-хау за изполването им в хлебарството.

Затова Пуратос реши да създаде библиотека, посветена на съхранението и показването на закваски от целия свят. По този начин можем да осигурим оцеляването на биологичното разнообразие на щамовете за бъдещето. Библиотеката започна с 43 закваски и сега съдържа 84! Всяка година ние се фокусираме върху една страна или регион и събираме колкото се може повече различни видове закваски. Нашият партньор, проф. Марко Гобети, анализира техния състав за микроорганизми в своята лаборатория.

Над 700 вида диви дрожди и 1,500 млечни бактерии са съхранени досега.

Библиотеката е инициатива с нестопанска цел. Това е начинът, по който Пуратос допринася за прекрасния свят на естествените ферменти и за технологията на ферментация като същевременно гарантира на хлебарите защитата на техните закваски. Това ни помага да подобрим работата си благодарение на изучаването на състава им.

Какво е закваска?

Закваската е естествен агент, използван за направата на хляб, който подпомага ферментацията и нарастването. Направена е от брашно, вода, микроорганизми, млечнокисели бактерии и дрожди, които естествено присъстват в основните съставки. Вкусът на закваската зависи от микроорганизмите и тяхното свързване и може да варира много. Съществуват голям брой различни закваски и всяка придава уникален вкус на хляба.

Искате да научите повече за закваските? Открийте повече на страницата на Закваските